Biologische melkveehouderij

Mts J + S Bouma

+

A Terwisscha van Scheltinga

Biologisch sinds 1987

Grou

Wat maakt biologisch nou biologisch?

In iedere geval door het zo weinig mogelijk ingrijpen in de natuur. Zo gebruiken we geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, zijn we GMO vrij en gebruiken we geen hormonen en antibiotica.

We stemmen onze werkzaamheden af op de weersomstandigheden, de conditie van de bodem en het gewas.

De kunst is om op het juiste moment het meest geschikte te doen of te laten, zodat de bodem zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Dat betekent dat niet van te voren vast staat wanneer bv. de koeien naar buiten gaan, wanneer er mest uitgereden wordt, wanneer er gemaaid wordt of wanneer eventueel het waterpeil omhoog wordt gezet.

Rondleidingen op de boerderij

De Boerenbeleefdag is een combinatie van een rondvaart met een authentieke boerenpraam en een rondleiding op ons bedrijf

Alleen een rondleiding kan ook

Als het kan staan de koeien buiten

Met zwangerschapsverlof op it Eilân-west

Europees keurmerk

Wil je een biologisch product kopen, kijk dan naar het groene blaadje, hét Europese keurmerk voor Biologisch

Dan weet je zeker dat het echt biologisch geproduceerd is

Biologisch

De biologische markt is een beschermde markt

Alleen gecertificeerde en gecontroleerde bedrijven mogen zich zelf en hun producten biologisch noemen en het Europese keurmerk gebruiken

In Nederland controleert het SKAL de gehele biologische keten.

Waar staan we voor

onze principes

deze zijn overeenkomstig met de IFOAM principes

Gezondheid

We willen een gezond milieu bewaken voor nu en de generaties na ons

Ecologie

De natuurlijke omstandigheden zijn ons uitgangspunt

Eerlijkheid

We willen graag in een eerlijk speelveld van boer t/m consument werken

Zorg

We hebben de zorg voor onze bodem, het gewas en de dieren

De biologische consument heeft een belangrijke rol. De bewust betaalde meerwaarde voor een biologisch product wordt geïnvesteerd om alle bovenstaande principes te verwezenlijken.

De IFOAM principes realiseren we door met een lage veebezetting en zonder schadelijke ingrepen in de natuur een eerlijk product te produceren

Alle aangekochte voer en strooisel is van biologische oorsprong en zo regionaal mogelijk aangekocht

We insemineren de koeien met zaad van biologische stieren

We beheren op it Eilân west ruim 40 hectare natuurland, waar ons jongvee geniet van de ruimte en wat een onderdeel is van het unieke veenweidelandschap

We stemmen onze werkzaamheden af op de bodemgesteldheid, het seizoen en het weer.

EKO Holland Melk Op Maat

Onze biologische melk wordt opgehaald en verkocht door  EKO Holland Melk op maat

Eko-Holland is een coöperatie van ruim 180 biologische melkveehouders verspreid over heel Nederland. De melk die gezamelijk wordt geproduceerd, wordt voornamelijk verwerkt in ons eigen land, maar er gaat ook een klein deel over de grens.

Onze biologische melk zit in heel veel huismerken, maar ook b.v. in Arla pakken

Insemineren met Bio-KI

Wij insemineren onze koeien omdat we een stier op het bedrijf te gevaarlijk vinden

Het is ook fijn om met meerdere vaders te fokken

De vaders van alle  geboren kalveren komen van biologische bedrijven

Hiervoor gebruiken we het sperma van biologische stieren van de coöperatie Bio-KI

Ouderwets boeren in de 21 ste eeuw

Vroeger waren er in het veenweidegebied rondom Grou weinig wegen. Wel veel vaarwegen. Alles ging over het water

Zo had iedere boerderij een stukje land bij de boerderij en verder Bûtlan, land dat vaak alleen over water te bereiken was

Wij hebben dat tot juli 2021 gedaan!

Op driekwartier varen van huis beheerden we ruim 40 ha. voor it Fryske Gea en een aantal particulieren op it Eilân-west

Het hele jaar rond zetten we ons beheer in om goede condities te schapen voor een gezonde bodem, bodemleven en gewas, zodat de weidevogels in het voorjaar voldoende voedsel hebben, zo ook op it Eilân-west

 

In mei voeren we ons jongvee samen met de koeien die zwangerschapsverlof hadden naar  it Eilân. De dieren genoten heel erg van de ruimte en deden het daar heel goed
Na het hooien op een deel van it Eilân, hadden de dieren het hele Bûtlân tot hun beschikking

We hebben altijd met veel plezier op it Eilân-west gepast en zijn trots op wat we daar hebben gedaan.

Youtube film: Laatste keer hooi maken op it Eilân-West

Nog een leuk feitje: onze oude praam (foto rechtsboven) is door een enthousiast team uit Earnewâld weer helemaal omgebouwd tot originele boeren zeilpraam en gedoopt tot ‘Jolanda 45’. Ze is sinds 2013 met wedstrijdnummer 45  te bewonderen in de zeilcompetitie van de Fryske Boerepream

Een nieuwe uitdaging

Om it Eilân-west te compenseren hebben we in it Wartenster Leechlân een boerderij met ruim 30 ha kunnen kopen. De afstand is hemelsbreed net zo ver, alleen nu aan de andere kant van de Âlde Feanen en over de weg bereikbaar

Ook hier waan je jezelf midden in de natuur en ook deze omgeving is het zomerverblijf van ons jongvee en de droge -hoogzwangere- koeien. De voormalige eigenaar blijft er eerst nog wonen en past met veel liefde heel goed op onze dieren

Het land is nu in omschakeling en zal de komende jaren zich aanpassen aan het biologische beheer waarin allerlei soorten grassen en kruiden zich functioneel kunnen ontwikkelen

Ik ben bio.

Ik ben bio. is een platform van de Natuurweide, de belangenbehartiger van Nederlandse biologische melkveehouders.

Ik ben bio. is opgericht om met de consument het biologische gedachtegoed te promoten.

Wij hebben voor Ik ben bio. in juni 2021 verschillende vlogs gemaakt. Deze zijn te bekijken via onze blog over dit onderwerp.

Ik ben bio.: kom samen de boer op voor biologisch!