Biologische melkveehouderij

Mts. J. en S. Bouma

Biologisch sinds 1987

Grou

Wat maakt biologisch nou biologisch?

In iedere geval door het zo weinig mogelijk ingrijpen in de natuur. Zo gebruiken we geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, zijn we GMO vrij en gebruiken we geen hormonen en antibiotica.

We stemmen onze werkzaamheden af op de weersomstandigheden, de conditie van de bodem en het gewas.

De kunst is om op het juiste moment het meest geschikte te doen of te laten, zodat de bodem zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Dat betekent dat niet van te voren vast staat wanneer bv. de koeien naar buiten gaan, wanneer er mest uitgereden wordt, wanneer er gemaaid wordt of wanneer eventueel het waterpeil omhoog wordt gezet.

Rondleidingen op de boerderij

De Boerenbeleefdag is een combinatie van een rondvaart met een authentieke boerenpraam en een rondleiding op ons bedrijf

Alleen een rondleiding kan ook

Als het kan staan de koeien buiten

Met zwangerschapsverlof op it Eilân-west

Europees keurmerk

Wil je een biologisch product kopen, kijk dan naar het groene blaadje, hét Europese keurmerk voor Biologisch

Dan weet je zeker dat het echt biologisch geproduceerd is

Biologisch

De biologische markt is een beschermde markt

Alleen gecertificeerde en gecontroleerde bedrijven mogen zich zelf en hun producten biologisch noemen en het Europese keurmerk gebruiken

In Nederland controleert het SKAL de gehele biologische keten.

Waar staan we voor

onze principes

deze zijn overeenkomstig met de IFOAM principes

Gezondheid

We willen een gezond milieu bewaken voor nu en de generaties na ons

Ecologie

De natuurlijke omstandigheden zijn ons uitgangspunt

Eerlijkheid

We willen graag in een eerlijk speelveld van boer t/m consument werken

Zorg

We hebben de zorg voor onze bodem, het gewas en de dieren

De biologische consument heeft een belangrijke rol. De bewust betaalde meerwaarde voor een biologisch product wordt geïnvesteerd om alle bovenstaande principes te verwezenlijken.

De IFOAM principes realiseren we door met een lage veebezetting en zonder schadelijke ingrepen in de natuur een eerlijk product te produceren

Alle aangekochte voer en strooisel is van biologische oorsprong en zo regionaal mogelijk aangekocht

We insemineren de koeien met zaad van biologische stieren

We beheren op it Eilân west ruim 40 hectare natuurland, waar ons jongvee geniet van de ruimte en wat een onderdeel is van het unieke veenweidelandschap

We stemmen onze werkzaamheden af op de bodemgesteldheid, het seizoen en het weer.

EKO Holland Melk Op Maat

Onze biologische melk wordt opgehaald en verkocht door  EKO Holland Melk op maat

Eko-Holland is een coöperatie van ruim 180 biologische melkveehouders verspreid over heel Nederland. De melk die gezamelijk wordt geproduceerd, wordt voornamelijk verwerkt in ons eigen land, maar er gaat ook een klein deel over de grens.

Onze biologische melk zit in heel veel huismerken, maar ook b.v. in Arla pakken

Insemineren met Bio-KI

Wij insemineren onze koeien omdat we een stier op het bedrijf te gevaarlijk vinden

Het is ook fijn om met meerdere vaders te fokken

De vaders van alle  geboren kalveren komen van biologische bedrijven

Hiervoor gebruiken we het sperma van biologische stieren van de coöperatie Bio-KI

Ouderwets boeren in de 21 ste eeuw

Vroeger waren er in het veenweidegebied rondom Grou weinig wegen. Wel veel vaarwegen. Alles ging over het water

Zo had iedere boerderij een stukje land bij de boerderij en verder Bûtlan, land dat vaak alleen over water te bereiken was

En dat hebben we nog!

Op driekwartier varen van huis beheren we ruim 40 ha. voor it Fryske Gea en een aantal particulieren op it Eilân-west

Het hele jaar rond zetten we ons beheer in om goede condities te schapen voor een gezonde bodem, bodemleven en gewas, zodat de weidevogels in het voorjaar voldoende voedsel hebben

 

In mei varen we ons jongvee naar  it Eilân. De dieren genieten heel erg van de ruimte en doen het daar heel goed

Ze krijgen gezelschap van de koeien die met zwangerschapsverlof gaan

Nadat we ergens tussen eind juni of juli op een deel van it Eilân hooi hebben gemaakt mogen de dieren over alle hectaren lopen

Op it Eilân-west mag worden gewandeld over de grote polderdijk tussen het wetter en reidens en de percelen. Mogelijk kom je ons vee dan tegen

Nog een leuk feitje: onze oude praam (bovenste foto’s) is door een enthousiast team uit Earnewâld weer helemaal omgebouwd tot originele boeren zeilpraam en gedoopt tot ‘Jolanda 45’. Ze is sinds 2013 met wedstrijdnummer 45  te bewonderen in de zeilcompetitie van de Fryske Boerepream

Ik ben bio.

Ik ben bio is een platform van de Natuurweide, de belangenbehartiger van Nederlandse biologische melkveehouders.

Ik ben bio rekent af met het geitenwollensokken imago van de biologische landbouw.

Ik ben bio maakt zich sterk voor een actieve community waarin bio-boeren, bio-burgers en bio-experts samenkomen, want allen samen kunnen we heel Nederland laten zien dat biologisch boeren, eten en denken de toekomst heeft.

Ik ben bio.: samen de boer op voor biologisch!