Berichten

Buizen trekken

Waterwerken

Na het winterwerk was het wachten tot het land droog genoeg zou zijn om de vervolgwerkzaamheden uit te voeren. Vrijdag en zaterdag werden met een mol buizen getrokken van de nieuwe sloot naar de bestaande greppels, zodat de afwatering van het land nu weer op orde is.

Als laatste werden zaterdag twee lange buizen van 41 en 36 meter van de sloot naar de verst gelegen greppel getrokken. De 41 meter lange buis verbindt nu 3 greppels en de 36 meter lange buis (zie onderstaande foto’s) verbindt 2 greppels met de sloot. In de tussenliggende greppels zijn putjes gegraven en natuurlijk is er een stuk uit de buis gezaagd, zodat ook deze greppels hun water kwijt kunnen.

Landwerken

Na het trekken van de buizen was het land aan de beurt. Door het graven van de nieuwe en het dempen van de oude sloten was het land een grote puinhoop. Flink wat sporen moesten worden uitgevlakt. Met de grote balk achter de trekker, weide slepen, inzaaien en en opnieuw met de weidesleep er overheen ligt het land er nu strak bij behalve … de gedempte sloten. Die waren nog niet droog genoeg en daar zakten we nog weg. Dat komt dus weer een slag later, maar het lijkt nu toch wel aardig weer op weiland behalve dat er niet overal gras staat.

Het weer

Het weer moet nu de rest doen. Op alle kop akkers en langs de nieuwe sloten is het land nu met een biologisch graszaadmengsel ingezaaid. Dit mengsel bevat zo’n 10 verschillende soorten biologisch geteeld gras- en klaverzaad. Nu is het verder wachten op de juiste weersomstandigheden. Daar hebben we geen invloed op, maar we hopen natuurlijk dat het na de komende dip warmer wordt en dat er zo nu en dan regen valt. Dan komt er vanzelf een groene waas over de kale grond.

Sloten dempen

Nadat in de herfst de watervergunning was verleend, zijn er tussen de percelen van de gemeente en de nieuwe buren sloten gegraven. De grond was toen te zacht om het meteen af te voeren naar de te dempen sloten, die niet alleen in dit gedeelte liggen maar ook op andere stukken grond. De nieuwe sloten werden omzoomt met om en om bulten veen en twee bulten klei. Een apart landschap in het normaal zo vlakke veenweide landschap. Nu verdwijnen heel langzaam steeds meer bulten. Werk in uitvoering …

Afgelopen donderdagochtend was de ondergrond eindelijk hard genoeg om te kunnen rijden. Voor onderin de sloten zijn de bulten veen opgeladen. Dan is het veen mooi onder het slootniveau om in de toekomst zoveel mogelijk vochtig te blijven. Aan beide kanten van de te dempen sloten zijn er nieuwe bulten met grond gestort. Die zullen een keer over het veen heen worden uitgevlakt. Natuurlijk hoger dan het omliggende land omdat een gedempte sloot na zakt.

De winter is ons niet streng genoeg en duurt te kort. Donderdagmiddag werd de ondergrond alweer te zacht voor de zware machines, zodat het loonbedrijf en wij wel konden ophouden. Gelukkig kon vrijdag wel de hele dag gereden worden. We hopen er op dat het loonbedrijf maandag nog wat kan doen maar dan moet de dooi even op zich laten wachten. Met op de achtergrond de vrolijke schaatsgeluiden op de Wergeaster feart, zijn we dit weekend nog bezig om zoveel mogelijk grond te verrijden naar de verschillende sloten. En dan is het afwachten wanneer het weer mogelijk is om verder te gaan. Nog een wintertje dit jaar? Of toch pas later in het voorjaar …

Homepage

Waarom een website?

Al langere tijd wilde ik een website laten maken om zo ons werk op de boerderij en om onze gedachtegang voor geïnteresseerden duidelijk te kunnen maken. Het afgelopen jaar hebben we wat rondleidingen op de boerderij verzorgt en dat willen we iets uitbreiden. Dan is een website wel handig.

Hoe ga ik dit regelen?

Als er dan een website gebouwd gaat worden, dan moet die ook naar mijn zin zijn. Ik kwam er eigenlijk niet zo goed uit wie dat moest gaan doen en hoe ik dat dan aan moest sturen. Tot mijn grote broer met de Kerstdagen zei dat ik dat zelf kon. Tja en als hij dat zegt, dan is dat zo …
Het voelde meteen goed. Het betekende ik tijdens het bouwen zelf aan de knoppen zat en direct kon zien wat ik wel of niet leuk vond. Ik zag het helemaal zitten.

Bouwen van de website

Zo ben ik eerst met een homepage begonnen die ik na een weekje al zó zat was, dat ik gewoon aan een nieuwe homepage ben begonnen. De oude heb ik eerst nog even voor de zekerheid bewaard maar uiteindelijk na een tijdje echt weggegooid. Het mooie is dat ik nu al weken tegen mijn nieuwe homepage aankijk en hem nog steeds niet zat ben. Na zes weken bouwen in de late vrije avonduurtjes en op wat zondagen (mem haar nieuwe verslaving …) ben ik redelijk tevreden met het resultaat. De weg hiernaartoe was niet zonder slag of stoot. Met wat tutorials erbij, waarvan sommige tig keer bekeken en beluisterd, werd ik steeds wat meer bedreven in WordPress maar groeide ook het artistieke gedeelte van de pagina’s. Steeds weer kritisch op de vormgeving, steeds weer kleine wijzigingen waardoor ik het resultaat mooier vond. Er ook tegen aan lopend dat ik dingen in het begin heel krom heb ingericht, maar het resultaat vind ik mooi geworden. Nu komt de kunst van het loslaten en de website eerst zo laten zoals hij is, met uitzondering van foutjes verbeteren als die aan het licht komen.

Winter Hôflânsfeart

Pyt Paulusma voorspelt winter en dus zijn er allemaal werkzaamheden die voor de echte winter invalt moeten gebeuren. Winter is mooi maar levert altijd wel wat extra werk op.

Waterleidingen

Natuurlijk willen we geen bevroren waterleidingen, dus wordt het weerbericht bij naderende vorst goed in de gaten gehouden. Meestal betekent dit dat er ’s avonds een aantal waterleidingen voor de nacht afgesloten worden. Bij strengere vorst worden deze waterleidingen overdag zo nu en dan aangezet om wateraanvoer te hebben elders in de stal. De stal rondom de robots zal ook ingepakt worden zodat we de robots draaiende kunnen houden.

Herinrichting weiland

Nieuwe verkaveling

Dit jaar hebben we ook ander winterwerk. De aangevraagde watervergunning liet op zich wachten en dus liep het herinrichten van het land wat uit. De nieuwe sloten zijn gegraven maar daarna was er niet meer in het land te wezen. Tot nu dan … Winterweer en dus draagkracht voor de machines. Gisteren is er al een stuk langs de te dempen sloot afgegraven. Dat lijkt wat tegenstrijdig, maar er liggen drainagebuizen in het land die afwateren op de te dempen sloot. Al die pijpjes moeten nu worden aangesloten worden op een nieuwe drainagebuis naar een andere sloot.

Eerst vorst graag!

Drainagebuis aanleggen

Vandaag was het weer warm en is het wachten tot de winter dit weekend invalt. We hopen wel dat er eerst flinke vorst is. Wanneer het snel begint te sneeuwen, dan blijft de grond te zacht. En flinke vorst willen alle schaatsliefhebbers natuurlijk ook want met sneeuw op het ijs wordt het niks. Wanneer de grond hard genoeg is, kan er begonnen worden. De sloten worden gedempt met grond uit de reeds nieuw gegraven sloten. Dan verdwijnen de bulten uit het land en wordt het weer gewoon weiland. We wachten af wat het winterweer gaat doen.

Biokennisweek

De fysieke Biobeurs in de IJsselhallen in Zwolle is dit jaar vanzelfsprekend niet doorgegaan. In plaats daarvan is er deze week de Biokennisweek.

Balans tussen Gezondheid, Ecologie, Eerlijkheid en Zorg

Het ideale beeld zou zijn dat alle onderwerpen even belangrijk zouden zijn. Koploper waren Gezondheid (hoe kan het ook anders in deze Coronatijd) en Ecologie. Eerlijkheid bleef duidelijk achter op de rest. Dat geeft het bestuur meteen een inzicht waar ze mee aan de gang kunnen. Het is namelijk heel belangrijk dat de vier principes in balans zijn om alle elementen tot zijn recht te laten komen.

Ikbenbio.

Ik ben bio bord

Op vrijdag 22 januari was er nog een workshop van het platform Ikbenbio., een platform dat is opgezet door de Natuurweide om een community te vormen van mensen die Bio een hart warm toe dragen. In de workshop werd vooral input gevraagd hoe je Bio beter naar buiten kunt brengen. Het leverde de nodige suggesties op waar de ikbenbio.-groep mee verder kan.

Op maandag 18 januari heeft de Natuurweide (de Nederlandse vereniging van biologische melkveehouders) één van de online workshops ingevuld met het onderwerp Balans tussen Gezondheid, Ecologie, Eerlijkheid en Zorg. In een half uur zijn deze vier onderwerpen, die wereldwijd de basis vormen van de biologische landbouw, aan de orde geweest. Via een “poll” is per onderwerp aan de volgers van deze workshop gevraagd hoe belangrijk ze het onderwerp vinden.

Tevreden etende koe

Dat is de titel van onze vijfde vlog. Als biologisch melkveehouders kiezen we voor milieu vriendelijk boeren en als consument ondersteun ik dit door biologisch te kopen.

Biologische supermarkt en biologische webwinkel

Daar doe ik bij voorkeur mijn boodschappen. In de vlog laat ik mijn supermarkt en mijn biologische webwinkel voorbij komen. Ik koop bij voorkeur bij deze mooie moderne winkels met eerlijke producten en een groot assortiment. Winkels waar de klant nog echt centraal staat, maar ook de biologische boer een belangrijke plaats heeft.

Verkoop van eigen producten aan huis

Sinds kort verkopen we ook verse biologische melk en vlees van onze biologische koeien aan huis. Hier wordt de directe verbinding tussen boer en consument gelegd. Natuurlijk kon ik dat in de vlog niet overslaan.

Ikbenbio.

De vlogs maak ik voor ikbenbio., opgezet door de Nederlandse vereniging voor biologische melkveehouders “de Natuurweide”, waar de bio boer en de bio consument een verbinding maken. Beide maken deel uit van het biologische systeem en hebben elkaar nodig. Zowel de bio boer als de bio consument kunnen trots zijn op wat ze doen. Ik heb een dubbelrol van biologisch melkveehoudster en biologisch consument en heb daar een vlog van gemaakt.

Koeien ontbijt

De nieuwe vlog staat online. Deze keer het maken van een koeienontbijt in de picture. Onze koeien krijgen namelijk een klein beetje biologisch krachtvoer in de vorm van granen bijgevoerd. Dit krijgen ze als ontbijt gemengd met biologisch kuilgras, voordat ze naar buiten gaan om de rest van de dag te genieten van vers kruidenrijk gras.

De voermengwagen als grote beslagkom

Bijvoeren kan op verschillende manieren. Bij ons krijgen de koeien geen krachtvoerbrok, ook niet in de melkrobot. Het extra voer wordt op maat gemengd in de voermengwagen. Wanneer het gras door weersomstandigheden anders van samenstelling is, kunnen we op deze manier zelf bijsturen.

Drie voergroepen

De koeien lopen in de stal in één koppel, maar wanneer ze willen eten hebben ze hun eigen gedeelte aan het voerhek. Wij hebben de melkkoeien verdeeld in drie voergroepen. Daarbij krijgen de melkkoeien die nog niet zo lang hebben afgekalfd en de koeien die veel melk geven wat meer voer dan de melkkoeien die niet zoveel melk meer geven. Dit doen we om de koeien gezond te houden en maximaal gebruik te maken van het van eigen land afkomstige gras.

Vierde vlog

We hebben een vlog gemaakt van het bereiden van het meergranen ontbijt van de koeien. Zien? Klik dan op de volgende link.

Maaien eerste snee

Op dinsdag 1 juni zijn we begonnen met maaien van 39 ha land bij de boerderij. Na 6 dagen zat de klus er op en zijn we heel tevreden met het resultaat. Het zijn niet alleen heel veel rollen geworden, maar de kwaliteit is ook super.

Late eerste snee

Meestal zijn we eerder met maaien, maar het voorjaar was vooral nat en koud. De natuur liep daardoor wel achter, maar de groeikracht kwam er met de betere temperaturen volop uit. Het resultaat was een grote hoeveelheid mooi wuivend en zeer gevarieerd kruidenrijk gras, dat er in z’n geheel af kon. Een heel verschil met vorig jaar toen het heel droog was en we steeds kleine stukken maaiden ergens tussen 7 mei en 3 juni, met een veel lagere opbrengst. We rekenen ons niet rijk, want de ervaring leert dat een goede eerste snee een mindere tweede snee geeft. Veel zal afhangen van wat het weer ons brengt. We wachten het af.

Vlog van 6 dagen

In zes dagen heb ik heel veel gefilmd en dat betekende veel schrappen. Het resultaat is toch nog wel lang voor een vlog. In bijna 8 minuten heb ik geprobeerd alle facetten op een speelse manier in beeld te brengen. Voor het resultaat en alle filmpjes van ikbenbio. kun je naar het You Tube kanaal gaan van ikbenbio. Wil je direct de derde vlog van ons zien, klik dan op: Eerste Snee Maaien naar 427 Balen

Vlog foto draad verzetten

De tweede vlog voor ikbenbio. staat sinds gisteren online. Deze vlog is gemaakt van de nu dagelijkse werkzaamheden m.b.t. de weidegang van de koeien.

Lang gras

Vanwege de natte periode konden we de hele tijd niet maaien zonder de bodem te verknoeien. Het gras groeide wel mooi door. Normaal gesproken zorgen we voor percelen die geschikt zijn voor weidegang en krijgen de koeien steeds een nieuw perceel. Het weer hebben we echter niet in de hand. Omdat het gras op een gegeven moment al heel hoog was, kregen ze steeds een deel van het perceel en dat is nu nog zo.

Elke dag een stuk nieuw gras

Dat betekent dat we elke dag een draad, die een perceel verdeelt in te weiden en niet te weiden gras, verzetten. Zo blijft het lange gras smakelijk en wordt het meestal in z’n geheel opgegeten. Wil je de beelden zien dan kan dat via deze link.