Winter Hôflânsfeart

Winter

Pyt Paulusma voorspelt winter en dus zijn er allemaal werkzaamheden die voor de echte winter invalt moeten gebeuren. Winter is mooi maar levert altijd wel wat extra werk op.

Waterleidingen

Natuurlijk willen we geen bevroren waterleidingen, dus wordt het weerbericht bij naderende vorst goed in de gaten gehouden. Meestal betekent dit dat er ’s avonds een aantal waterleidingen voor de nacht afgesloten worden. Bij strengere vorst worden deze waterleidingen overdag zo nu en dan aangezet om wateraanvoer te hebben elders in de stal. De stal rondom de robots zal ook ingepakt worden zodat we de robots draaiende kunnen houden.

Herinrichting weiland

Nieuwe verkaveling

Dit jaar hebben we ook ander winterwerk. De aangevraagde watervergunning liet op zich wachten en dus liep het herinrichten van het land wat uit. De nieuwe sloten zijn gegraven maar daarna was er niet meer in het land te wezen. Tot nu dan … Winterweer en dus draagkracht voor de machines. Gisteren is er al een stuk langs de te dempen sloot afgegraven. Dat lijkt wat tegenstrijdig, maar er liggen drainagebuizen in het land die afwateren op de te dempen sloot. Al die pijpjes moeten nu worden aangesloten worden op een nieuwe drainagebuis naar een andere sloot.

Eerst vorst graag!

Drainagebuis aanleggen

Vandaag was het weer warm en is het wachten tot de winter dit weekend invalt. We hopen wel dat er eerst flinke vorst is. Wanneer het snel begint te sneeuwen, dan blijft de grond te zacht. En flinke vorst willen alle schaatsliefhebbers natuurlijk ook want met sneeuw op het ijs wordt het niks. Wanneer de grond hard genoeg is, kan er begonnen worden. De sloten worden gedempt met grond uit de reeds nieuw gegraven sloten. Dan verdwijnen de bulten uit het land en wordt het weer gewoon weiland. We wachten af wat het winterweer gaat doen.