Sloten dempen

Winterwerk op de boerderij

Nadat in de herfst de watervergunning was verleend, zijn er tussen de percelen van de gemeente en de nieuwe buren sloten gegraven. De grond was toen te zacht om het meteen af te voeren naar de te dempen sloten, die niet alleen in dit gedeelte liggen maar ook op andere stukken grond. De nieuwe sloten werden omzoomt met om en om bulten veen en twee bulten klei. Een apart landschap in het normaal zo vlakke veenweide landschap. Nu verdwijnen heel langzaam steeds meer bulten. Werk in uitvoering …

Afgelopen donderdagochtend was de ondergrond eindelijk hard genoeg om te kunnen rijden. Voor onderin de sloten zijn de bulten veen opgeladen. Dan is het veen mooi onder het slootniveau om in de toekomst zoveel mogelijk vochtig te blijven. Aan beide kanten van de te dempen sloten zijn er nieuwe bulten met grond gestort. Die zullen een keer over het veen heen worden uitgevlakt. Natuurlijk hoger dan het omliggende land omdat een gedempte sloot na zakt.

De winter is ons niet streng genoeg en duurt te kort. Donderdagmiddag werd de ondergrond alweer te zacht voor de zware machines, zodat het loonbedrijf en wij wel konden ophouden. Gelukkig kon vrijdag wel de hele dag gereden worden. We hopen er op dat het loonbedrijf maandag nog wat kan doen maar dan moet de dooi even op zich laten wachten. Met op de achtergrond de vrolijke schaatsgeluiden op de Wergeaster feart, zijn we dit weekend nog bezig om zoveel mogelijk grond te verrijden naar de verschillende sloten. En dan is het afwachten wanneer het weer mogelijk is om verder te gaan. Nog een wintertje dit jaar? Of toch pas later in het voorjaar …